Ervasti, J., Pekkarinen, L., Virtanen, M., Aalto, V., & Oksanen, T. (2019). Osatyökykyisten työolot ja työmarkkinasiirtymät kunta-alalla. Sosiaalilääketieteellinen Aikakauslehti, 56(1). https://doi.org/10.23990/sa.69639