Nurmi, S.-M. (2019). Miten mahdollistuu eettisesti kestävä kliininen tutkimus?. Sosiaalilääketieteellinen Aikakauslehti, 56(1). https://doi.org/10.23990/sa.75848