Raunima, M., Lepistö, S., Koivisto, A.-M., Kylmä, J., & Paavilainen, E. (2020). Vanhempien kokemukset neuvolasta saadusta tuesta vauva-aikana ja tuessa koetut muutokset odotusajan ja vauva-ajan välillä. Sosiaalilääketieteellinen Aikakauslehti, 57(4). https://doi.org/10.23990/sa.82620