Pulkki, J., Perkiö, M., & Kokkinen, L. (2019). Kansanterveys ja ekologinen kuorma. Sosiaalilääketieteellinen Aikakauslehti, 56(4). https://doi.org/10.23990/sa.83059