Kähäri, A., & Lindblom, T. (2019). Sosioekonomisen aseman yhteys kalan osuuteen ruokamenoista vuosina 1985−2016. Sosiaalilääketieteellinen Aikakauslehti, 56(4). https://doi.org/10.23990/sa.83102