Moilanen, T., Siipi, H., & Kangasniemi, M. (2019). Yksilön ympäristövastuulliset terveysvalinnat: kirjallisuuskatsaus. Sosiaalilääketieteellinen Aikakauslehti, 56(4). https://doi.org/10.23990/sa.84768