Ylitalo-Katajisto, K. (2020). Paljon palveluja tarvitsevien asiakkaiden yksilöity sosiaali- ja terveyspalvelujen yhteen kokoaminen. Sosiaalilääketieteellinen Aikakauslehti, 57(1). https://doi.org/10.23990/sa.88947