Hausen, H. (2020). Lasten ja nuorten hammashoidon vaiheet ja sisällölliset kehityshaasteet. Sosiaalilääketieteellinen Aikakauslehti, 57(1). https://doi.org/10.23990/sa.88989