Kouvonen, P., & Kurki, M. (2020). Vaikuttavien lasten ja nuorten psykososiaalisten menetelmien käyttöönoton tukeminen päätöksenteossa 2020 -luvun Suomessa. Sosiaalilääketieteellinen Aikakauslehti, 57(2). https://doi.org/10.23990/sa.91583