Manderbacka, K., Muuri, A., Keskimäki, I., Kaikkonen, R., & Elovainio, M. (2013). Mitä tyydyttämätön palvelutarve kertoo terveyspalvelujen saatavuudesta?. Sosiaalilääketieteellinen Aikakauslehti, 49(1). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/sla/article/view/9341