Pohjola, H. (2021). Gynekologisiin syöpiin liitetty stigma. Sosiaalilääketieteellinen Aikakauslehti, 58(2). https://doi.org/10.23990/sa.94611