Tamminen, O., & Pirhonen, J. (2021). Puheita ja tekoja – osallisuuden haasteet vanhuudessa. Sosiaalilääketieteellinen Aikakauslehti, 58(4). https://doi.org/10.23990/sa.95177