Maunu, A., & Katainen, A. (2021). Sosiaalisia suhteita ja konkreettisia käytäntöjä: Kuinka ammattiin opiskelevat merkityksellistävät terveyteen vaikuttavaa käyttäytymistä?. Sosiaalilääketieteellinen Aikakauslehti, 58(2). https://doi.org/10.23990/sa.97016