Sorsa, M., Hopia, H., Heino-Tolonen, T., & Raitakari, S. (2022). Lapsiperheiden psykososiaalinen tuki Suomessa. Sosiaalilääketieteellinen Aikakauslehti, 59(1). https://doi.org/10.23990/sa.97265