Kohonen, I. (2020). Ihmiseen kohdistuvaa tutkimusta vastuullisesti. Sosiaalilääketieteellinen Aikakauslehti, 57(3). https://doi.org/10.23990/sa.97323