Kostamo, K. (2020). Käyttäytymistieteelliset teoriat ja laadulliset menetelmät interventioiden tukena. Sosiaalilääketieteellinen Aikakauslehti, 57(4). https://doi.org/10.23990/sa.97589