Määttä, S. (2020). Lasten yksilölliset piirteet, päiväkoti, koti ja perheen sosioekonominen asema muovaavat lasten paikallaanoloa. Sosiaalilääketieteellinen Aikakauslehti, 57(4). https://doi.org/10.23990/sa.98071