Lehto, U.-S., Kohonen, M., Lääperi, S., Ojanen, M., Härkänen, T., Honkalampi, K., & Turpeenniemi-Hujanen, T. (2022). Syöpään sairastuneiden sosiaaliset verkostot diagnoosivaiheessa ja seuraavien kolmen vuoden aikana. Sosiaalilääketieteellinen Aikakauslehti, 59(1). https://doi.org/10.23990/sa.98389