Lämsä, R. (2020). Luonnon ja yhteiskunnan kaksisuuntainen yhteys. Sosiaalilääketieteellinen Aikakauslehti, 57(4). https://doi.org/10.23990/sa.99491