PITKÄNEN, V. Kilpailu ja julkiset hankinnat terveyspalveluissa. Sosiaalilääketieteellinen Aikakauslehti, [S. l.], v. 60, n. 3, 2023. DOI: 10.23990/sa.130281. Disponível em: https://journal.fi/sla/article/view/130281. Acesso em: 19 heinä. 2024.