SORMUNEN, M.; SAARANEN, T.; TOSSAVAINEN, K.; TURUNEN, H. Monimenetelmätutkimus terveystieteissä. Sosiaalilääketieteellinen Aikakauslehti, v. 50, n. 4, 23 maalis 2014.