KEMPPAINEN, T. Spatiaalista mallinnusta pistedatalla: kyselypohjainen analyysi koetusta terveydestä ja turvattomuudesta Helsingin metropolialueella. Sosiaalilääketieteellinen Aikakauslehti, [S. l.], v. 51, n. 4, 2015. Disponível em: https://journal.fi/sla/article/view/48471. Acesso em: 16 kesä. 2024.