VIRKKI, T.; HUSSO, M.; NOTKO, M.; LAITILA, A.; HOLMA, J.; MÄNTYSAARI, M. Lähisuhdeväkivallan kehystäminen erikoissairaanhoidossa: puuttumisen ja muutoksen mahdollisuudet. Sosiaalilääketieteellinen Aikakauslehti, v. 48, n. 4, 30 tammi 2012.