KAATTARI, A.; TIIRINKI, H.; PAASIVAARA, L.; NORDSTRÖM, T.; TAANILA, A. Perusterveydenhuollon palveluiden suurkäyttäjä Pohjois-Suomen syntymäkohorttiaineistossa. Sosiaalilääketieteellinen Aikakauslehti, [S. l.], v. 52, n. 3, 2015. Disponível em: https://journal.fi/sla/article/view/53246. Acesso em: 15 heinä. 2024.