MAUNU, A.; KATAINEN, A.; PERÄLÄ, R.; OJAJÄRVI, A. Terveys ja sosiaaliset erot: mitä on tutkittu ja mitä tarvitsee vielä tutkia?. Sosiaalilääketieteellinen Aikakauslehti, v. 53, n. 3, 2 syys 2016.