LOUHERANTA, O.; LÄHTEENVUO, M.; KANGASNIEMI, M. Henkinen ja hengellinen tuki terveydenhuollossa – kenen vastuulla?. Sosiaalilääketieteellinen Aikakauslehti, v. 53, n. 4, 28 marras 2016.