WEISTE-PAAKKANEN, A.; JOKELA, S.; KYTÖ, S.; KOPONEN, P.; CASTANEDA, A.; LARJA, L.; NIEMINEN, T. Ulkomaalaistaustaisen väestön terveys- ja hyvinvointitutkimukset – Ulkomaalaistaustaisen kenttähenkilöstön kokemuksia. Sosiaalilääketieteellinen Aikakauslehti, v. 54, n. 3, 3 syys 2017.