ERVASTI, J.; PEKKARINEN, L.; VIRTANEN, M.; AALTO, V.; OKSANEN, T. Osatyökykyisten työolot ja työmarkkinasiirtymät kunta-alalla. Sosiaalilääketieteellinen Aikakauslehti, v. 56, n. 1, 1 helmi 2019.