TOLMALA, A.; KOPONEN, J.; HÄMÄLÄINEN, M.; KORHONEN, S.; KOSKINEN, M.; ASIKAINEN, N.; KANGASNIEMI, M. Asiantuntijoiden näkemyksiä työn uusjaosta tulevaisuudessa sosiaali- ja terveysalalla – Delfoi-tutkimus. Sosiaalilääketieteellinen Aikakauslehti, v. 56, n. 1, 1 helmi 2019.