SAUKKONEN, P.; VIINIKAINEN, S.; ROOS, M.; HELMINEN, M.; ASIKAINEN, P.; GREEN, P.; SUOMINEN, T. Lähiesimiesten arvio organisaatiokulttuurista ja -ilmapiiristä on hoitohenkilökunnan arviota positiivisempi. Sosiaalilääketieteellinen Aikakauslehti, v. 56, n. 2, 28 huhti 2019.