RITAKORPI, M.; KAUNONEN, M.; KAILA, M.; PALDANIUS, S.; SEILO, N. Sähköiseen terveyskyselyyn vastaamatta jättäneet yliopisto-opiskelijat - katoanalyysi. Sosiaalilääketieteellinen Aikakauslehti, v. 56, n. 1, 1 helmi 2019.