LAITILA, H.; LUNKKA, N.; SUHONEN, M. Asiakaslähtöisyys lapsi- ja perhepalveluiden moniammatillisessa verkostoyhteistyössä vanhempien kokemana. Sosiaalilääketieteellinen Aikakauslehti, v. 57, n. 1, 31 tammi 2020.