JUNNILA, R.; TIITINEN, S.; SALANTERÄ, S. Neljävuotiaan lapsen osallistuminen elintapakeskusteluun perheen laajassa terveystarkastuksessa. Sosiaalilääketieteellinen Aikakauslehti, v. 57, n. 1, 31 tammi 2020.