MAIJALA, R. K.; ELORANTA, S.; IKONEN, T. Lean-ajattelu ja lean-päivittäisjohtaminen yliopistosairaaloissa. Sosiaalilääketieteellinen Aikakauslehti, v. 57, n. 1, 31 tammi 2020.