VUOLANTO, P.; KEMPPAINEN, L.; KEMPPAINEN, T.; NURMI, J. Täydentävien ja vaihtoehtoisten (CAM) hoitojen käyttö Suomessa. Sosiaalilääketieteellinen Aikakauslehti, v. 57, n. 1, 31 tammi 2020.