RAUNIMA, M.; LEPISTÖ, S.; KOIVISTO, A.-M.; KYLMÄ, J.; PAAVILAINEN, E. Vanhempien kokemukset neuvolasta saadusta tuesta vauva-aikana ja tuessa koetut muutokset odotusajan ja vauva-ajan välillä. Sosiaalilääketieteellinen Aikakauslehti, [S. l.], v. 57, n. 4, 2020. DOI: 10.23990/sa.82620. Disponível em: https://journal.fi/sla/article/view/82620. Acesso em: 20 maalis. 2023.