SARLIO, S. Kestävää kehitystä ja terveyttä edistävä ravitsemus- ja ruokapolitiikka. Sosiaalilääketieteellinen Aikakauslehti, v. 56, n. 4, 4 joulu 2019.