KINNUNEN, U.; PERKO, K.; VIRTANEN, M. Esimiehen johtamistyylin yhteys työntekijän kokemaan työuupumukseen ja sairaana työskentelyyn. Sosiaalilääketieteellinen Aikakauslehti, v. 50, n. 1, 5 syys 2013.