BERGSTRÖM, T. Näkökulma laajenee, mielenterveysstigma vähenee. Sosiaalilääketieteellinen Aikakauslehti, v. 57, n. 1, 31 tammi 2020.