YLITALO-KATAJISTO, K. Paljon palveluja tarvitsevien asiakkaiden yksilöity sosiaali- ja terveyspalvelujen yhteen kokoaminen. Sosiaalilääketieteellinen Aikakauslehti, v. 57, n. 1, 31 tammi 2020.