HAUSEN, H. Lasten ja nuorten hammashoidon vaiheet ja sisällölliset kehityshaasteet. Sosiaalilääketieteellinen Aikakauslehti, v. 57, n. 1, 31 tammi 2020.