LÄMSÄ, R. Toiveet uudelle vuodelle. Sosiaalilääketieteellinen Aikakauslehti, v. 57, n. 1, 31 tammi 2020.