MAUNU, A.; KATAINEN, A. Sosiaalisia suhteita ja konkreettisia käytäntöjä: Kuinka ammattiin opiskelevat merkityksellistävät terveyteen vaikuttavaa käyttäytymistä?. Sosiaalilääketieteellinen Aikakauslehti, [S. l.], v. 58, n. 2, 2021. DOI: 10.23990/sa.97016. Disponível em: https://journal.fi/sla/article/view/97016. Acesso em: 1 elo. 2021.