KOSTAMO, K. Käyttäytymistieteelliset teoriat ja laadulliset menetelmät interventioiden tukena. Sosiaalilääketieteellinen Aikakauslehti, v. 57, n. 4, 1 joulu 2020.