KOSTAMO, K. Käyttäytymistieteelliset teoriat ja laadulliset menetelmät interventioiden tukena. Sosiaalilääketieteellinen Aikakauslehti, [S. l.], v. 57, n. 4, 2020. DOI: 10.23990/sa.97589. Disponível em: https://journal.fi/sla/article/view/97589. Acesso em: 29 marras. 2021.