MÄÄTTÄ, S. Lasten yksilölliset piirteet, päiväkoti, koti ja perheen sosioekonominen asema muovaavat lasten paikallaanoloa. Sosiaalilääketieteellinen Aikakauslehti, v. 57, n. 4, 1 joulu 2020.