MÄÄTTÄ, S. Lasten yksilölliset piirteet, päiväkoti, koti ja perheen sosioekonominen asema muovaavat lasten paikallaanoloa. Sosiaalilääketieteellinen Aikakauslehti, [S. l.], v. 57, n. 4, 2020. DOI: 10.23990/sa.98071. Disponível em: https://journal.fi/sla/article/view/98071. Acesso em: 29 marras. 2021.