Ristolainen, Hanna, Elisa Tiilikainen, ja Sari Rissanen. 2022. ”Käytännöllinen satunnaistettu kontrolloitu tutkimus osallistavan ryhmämuotoisen palveluohjauksen vaikuttavuudesta”. Sosiaalilääketieteellinen Aikakauslehti 59 (4). https://doi.org/10.23990/sa.102338.