Mattila, Elina, Jaana Peltokoski, Anna-Kaisa Parkkila, Mika Helminen, Marko Neva, ja Marja Kaunonen. 2021. ”Tutusta Tuntemattomaan: Työyksikön Muutos Sairaalan henkilökunnan Henkisen Hyvinvoinnin riskitekijänä COVID-19-Pandemian Aikana”. Sosiaalilääketieteellinen Aikakauslehti 58 (3). https://doi.org/10.23990/sa.103247.