Hakamäki, Pia, Vesa Saaristo, Pirjo Lindfors, ja Timo Ståhl. 2022. ”Tukityöllistäminen interventiona ja sen vaikutus perusterveydenhuollon palvelujen käyttöön”. Sosiaalilääketieteellinen Aikakauslehti 59 (4). https://doi.org/10.23990/sa.103415.